MaroWays Menu
Kontakt
MaroWays close menu

Menu

Varstvo osebnih podatkov

V družbi MaroWays d.o.o. se zavedamo, da je varovanje vaših osebnih podatkov, ki nam jih zaupate velikega pomena, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo in upravljamo.

Ta politika zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov v družbi MaroWays d.o.o. ter seznanja stranke in obiskovalce spletne strani z nameni obdelave, vrstami osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravicami, ki jih zagotavljamo in temelji obdelave osebnih podatkov.

Obdelavo osebnih podatkov izvajamo v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR), nacionalno zakonodajo in najnovejšimi smernicami varstva osebnih podatkov.

Da bi vam zagotovili ustrezno uporabniško izkušnjo ter bi z vami lahko ustrezno sodelovali bomo od vas zahtevali določene osebne podatke. Vedno bomo od vas zahtevali le tiste osebne podatke, ki jih nujno potrebujemo, da z vami, po vaši želji, lahko sodelujemo in jih uporabili skladno z namenom zaradi katerega so bili dani. Zavezani smo k zakoniti in pošteni obdelavi osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato vaših osebnih podatkov ne bomo nikakor uporabljali za druge namene, ki niso skladni z nameni obdelave za katere so bili vaši osebni podatki zbrani.


 1. Upravljavec osebnih podatkov

Kontaktni podatki o upravljavcu osebnih podatkov

Polni naziv UpravljavcaMaroWays, turistična dejavnost d.o.o.
SedežKraška ulica 2, 6210 Sežana
Davčna številka10696113
Matična številka8750378000
Elektronski naslovexperiences@maroways.com
Spletna stranwww.maroways.com

 1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec ne obdeluje osebnih podatkov v količini in na način, da bi moral v skladu z določbami zakonodaje imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.


 1. Osebni podatki

Osebni podatki so katerekoli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, EMŠO številka, podatki o lokaciji, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Upravljavec za točno in v naprej določene namene obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Telefonska številka
 • Elektronski naslov
 • Datum in kraj rojstva
 • Številka potnega lista
 • Podatki o alergijah

 1. Zakonite podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke družba obdeluje le:

 • na podlagi vaše izrecne privolitve. (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo. (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu). (točka c 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • kadar obstaja za zbiranje vaših osebnih podatkov zakoniti interes družbe, razen kadar nad interesom družbe prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR)

 1. Obdelava osebnih podatkov v skladu z zahtevami zakonov ali zaradi sklenitve in izvajanja pogodbe

Družba MaroWays d.o.o. obdeluje osebne podatke, zaradi sklenitve in izvajanja pogodb ali na podlagi zahtev, ki nam jih nalaga veljavna zakonodaja, v naslednje namene:

NAMENOSEBNI PODATKI IN ROK HRAMBEOPIS
Izdaja računov za opravljeno storitevIme in priimek, naslov, elektronski naslov

Rok hrambe: Podatke na izdanem računu bomo hranili še 10 let od dneva izdanega računa.  
Vaše osebne podatke bomo v skladu z zakonskimi zahtevami obdelovali za potrebe izdaje računov za opravljeno storitev.
Rezervacija in organizacija turističnih aranžmajevIme in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, št. potnega lista, datum rojstva, podatki o alergijah

Rok hrambe: 5 let od izpolnitve pogodbe o izvedbi storitve.  
Vaše osebne podatke obdelujemo na pogodbeni podlagi za namen sklenitve pogodbe za izvedbo rezervacije turističnega aranžmaja in organizacije storitev ter izvajanja pomembne komunikacije s strankami, ki se nanaša na samo sklenitev in izpolnitev pogodbe o izvedbi storitve kakor to opredeljujejo veljavni splošni pogoji.  
 1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa
NAMENOSEBNI PODATKI IN ROK HRAMBEOPIS
Izboljšanje varnosti in preprečevanje vdorov v informacijske sisteme družbeIP naslov  Vaše osebne podatke podjetje obdeluje za namen preprečevanja vdorov v informacijske sisteme družbe, napadov na spletne strani družbe in ugotavljanje kritičnih točk v informacijskem sistemu družbe ter izboljšanja informacijske varnosti v družbi.
Uporaba piškotkov na spletnih straneh podjetjaNujni piškotki

Rok hrambe: za čas uporabe spletnih strani družbe oziroma do prejema preklica privolitve v uporabo piškotkov.
Podjetje zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja spletne strani, na podlagi f točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, uporablja piškotke. Piškotki nam omogočajo, da spletno stran prilagodimo vašim potrebam in vam olajšamo uporabo ter vam prikazujemo vsebine, ki so za vas pomembne ter vam ne prikazujemo vsebin, ki za vas niso pomembne ali so neustrezne. Z uporabo Spletnih strani se strinjate z uporabo obveznih piškotkov. Obvezni piškotki so nujni za delovanje spletnih strani in v njih ne hranimo vaših osebnih podatkov ter služijo za normalno in pravilno delovanje spletnih strani. Neobvezne piškotke, ki so potrebni za delovanje različnih vmesnikov pa naložimo le z vašo privolitvijo.

 1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi veljavne privolitve
NAMENOSEBNI PODATKI IN ROK HRAMBEOPIS
Izvajanje komunikacije s posamezniki preko spletnega obrazca in e-obveščanjaIme in priimek, elektronski naslov, telefonska številka

Rok hrambe: Podatke za namene trženja obstoječim strankam bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena izvajanja komunikacije z vami oziroma do pridobitve preklica vaše privolitve v obdelavo osebnih podatkov za namen izvajanja komunikacije.
Na naši spletni strani nudimo možnost, da z nami vstopite v stik preko spletnega komunikacijskega obrazca. Obrazec se uporablja za namen izvajanja komunikacije s posamezniki v zvezi z organizacijo in izvedbo turističnih aranžmajev in spletnega obveščanja.
Oglaševalske dejavnosti in trženje proizvodov in storitevIme in priimek, elektronski naslov, telefonska številka

Rok hrambe: Podatke za namene trženja bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena izvajanja oglaševalskih aktivnosti in trženja oziroma do pridobitve preklica vaše privolitve v obdelavo osebnih podatkov za namen izvajanja trženja.
Dejavnost trženja in oglaševanja obstoječim strankam obsega predvsem:
– pošiljanje novic o naši ponudbi
– pošiljanje drugih pomembnih novic z našega delovnega področja.
Objava fotografij in videoposnetkov iz potovanj za namene promocije storitev upravljavcaFotografija, videoposnetek

Rok hrambe: Za čas izvajanja promocije oziroma do pridobitve preklica vaše privolitve v obdelavo osebnih podatkov za namen izvajanja promocije.
V promocijske namene naših potovanj in drugih turističnih storitev bomo na naši spletni strani in drugih socialnih omrežjih objavili fotografije skupin iz potovanj.
 1. Pridobivanje vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bo družba MaroWays d.o.o. pridobivala:

 • od vas samih: če nam boste vaše osebne podatke sami posredovali za določen namen obdelave preko spletnega obrazca ali obrazca v fizični obliki.
 • s strani pooblaščenih poslovnih partnerjev (agencij) s katerimi sodelujemo pri organizaciji turističnih storitev.
 1. Hramba vaših osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih pridobimo od vas, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka). Zbirke so ustrezno zavarovane s tehničnimi, organizacijskimi in logično-tehničnimi ukrepi. Do zbirk osebnih podatkov imajo dostop le pooblaščene osebe družbe MaroWays d.o.o.. Prav tako hranimo le minimalno količino osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za dosego določenega namena in le toliko časa kolikor je potrebno, da določen namen dosežemo.

 1. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Narava našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci in upravljavci, ki sodelujejo z nami.

 • Ponudniki hotelskih storitev in drugih namestitev, zaradi uspešne organizacije turističnih storitev iz naše ponudbe.
 • Pogodbeni obdelovalci, ki zagotavljajo vzdrževanje elektronskih naprav in spletne strani v lasti družbe.
 • Pooblaščeno računovodstvo.
 • Turistični vodiči, ki sodelujejo z nami pri vodenju izletov.
 • Druge turistične agencije s katerimi sodelujemo kot partnerji

MaroWays d.o.o. sodeluje le s preverjenimi pogodbenimi obdelovalci, ki zagotavljajo ustrezno varnost vaših osebnih podatkov z zagotavljanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter vaše osebne podatke obdelujejo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 1. Varnost obdelave osebnih podatkov

Upravljavec si vsakodnevno prizadeva za zagotavljanje ustrezne varnosti obdelave osebnih podatkov zato nenehno posodablja in dograjuje varnostne sisteme za zagotavljanje varne obdelave osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas obdelave zaščiteni pred izgubo, uničenjem, neupravičenim vpogledom in dostopom s strani nepooblaščenih oseb.

 1. Pošiljanje podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Družba MaroWays d.o.o. vaših zbranih podatkov ne posreduje v tretje države ali mednarodne organizacije.

 1. Pravice posameznika glede obdelave osebnih podatkov

Družba MaroWays d.o.o. vam zagotavlja naslednje pravice na področju varstva osebnih podatkov:

 • Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.
Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.
Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.

 • Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki ter dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 • Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.
Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.

 • Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.
V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil.

 • Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da se osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi z vami, neposredno prenesejo od upravljavca k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 1. Uveljavljanje pravic

Vse pravice iz zgornje točke te izjave lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravico lahko uveljavljate v fizični ali elektronski obliki. Zahtevo za uveljavitev pravic pošljete po pošti na naslov MaroWays, turistična dejavnost d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana ali na elektronski naslov: experiences@maroways.com.

 1. Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

 1. Ogroženost varstva osebnih podatkov

Vsemu trudu varovanja podatkov navkljub popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

 1. Veljavnost politike

Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.
Vsaka sprememba te politike zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani.
Verzija: 1.0 z dne 5. 1. 2021

MaroWays, turistična dejavnost d.o.o.
Kraška ulica 2,
6210 Sežana
e-naslov: experiences@maroways.com

  Pošlji povpraševanje


  ZAPRI

  Izjavljam, da sem prebral veljavno politiko zasebnosti in sem seznanjen z namenom upravljanja z mojim e-naslovom in/ali telefonsko številko ter se strinjam s prijavo na prejemanje e-novic. Vašo privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen pošiljanja e-novic lahko kadarkoli enostavno prekličete tako, da pošljete zahtevo za preklic privolitve na naslov experiences@maroways.com. Več informacij o obdelavi podatkov najdete na naši spletni strani pod rubriko Varstvo osebnih podatkov in Cookie policy.